Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.momencik.com zwanego dalej „Sklepem” a osobą fizyczną zwanej dalej “Klientem”.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.momencik.com. Tam również znajduję się zakładka „Kontakt”, w której podane są informacje identyfikacyjne firmy, która prowadzi sklep, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów, za pomocą których Klient może komunikować ze Sklepem.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Paweł Kawieckiego w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej pod firmą „EMPRESA Paweł Kawiecki” z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Międzygwiezdnej 2c/28 (NIP: 5842429166).

3. Do korzystania z usług Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w Sklepie. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi obsługiwać pliki typu „cookie”.

§ 2. Zakupy w Sklepie

1. Przy każdym produkcie jest określona jego cena wraz z podatkiem VAT i liczba dostępności towaru w sklepie. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, na kwotę łączną wszystkich kosztów umówionych z Klientem. Faktura ta stanowi dokument umowy zawartej na odległość.

§ 3. Warunki płatności

1. Obowiązującymi cenami za zamówione towary są ceny opublikowane na stronie Sklepu.

Możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar:

– płatność za pobraniem: gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru;

– przelewem bankowym: zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sklepu;

§ 4. Terminy i warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Termin dostawy zamówionego towaru uzależniony jest od ilości dni roboczych jakie potrzebne są od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru, przygotowania go do wysyłki oraz czas jaki potrzebny jest na dostarczenie towaru do zamawiającego. W przypadku sprzedaży wysyłkowej termin realizacji wynosi zazwyczaj około 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Sklep informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem pkt 4.

3. Zamówienia złożone do godziny 11:00 każdego dnia roboczego realizowane są tego samego dnia z zastrzeżeniem pkt 4 i dotyczy to produktów dostępnych w danej chwili w sklepie.

4. Jeżeli strony nie ustaliły innego terminu i czasu dostawy przyjmuje się, iż terminowa dostawa zamówionego towaru nie powinna nastąpić później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych przeszkód w terminowej realizacji zlecenia, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o możliwościach zmiany lub anulowania zlecenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku towarów oznaczonych „Na zamówienie” czas oczekiwania na realizację zamówienia jest ustalany z Klientem indywidualnie i uzależniony jest od dostępności określonych towarów w Sklepie o czym klient jest informowany przed zawarciem umowy.

6. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi, wymiarów produktu oraz sposobu dostawy zamawianego produktu, który zostanie wybrany przez Klienta. Koszt dostawy jest ustalany każdorazowo w procesie składania zamówienia.

7. Sklep zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad.

8. Jeżeli dana rzecz, wystawiona przez Sklep na sprzedaż, objęta jest ochroną rękojmi.

§ 5. Odstąpienie od umowy

  1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jednakże jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) i najpóźniej do 14 dnia od dnia odebrania produktów odesłać je. Bezpośredni koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
  3. Skutki odstąpienia od umowy

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep zostanie poinformowany o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883z późn. zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sklepu do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania a także ich usunięcia z bazy.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 121) oraz przepisy Ustawy o prawie Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsze zasady zachowania poufności informacji dotyczą sklepu internetowego

www.momencik.com.

1. Pliki cookie

Jeśli korzystasz z usług sklepu za pośrednictwem przeglądarki sieci Web, umieścimy na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, którego w tym celu używasz, jeden lub więcej plików „cookie”.

1.1. Co to jest cookie

Cookie to krótki plik tekstowy, zapisywany na dysku komputera, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem, w którym zapisany jest jedynie zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego. Cookie w żadnym wypadku nie umożliwia identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
Przykładowo sklep używa pliku cookie z unikatowym identyfikatorem użytkownika, pozwalającym na rozpoznanie Użytkownika przy kolejnej wizycie w naszym sklepie. Możemy także ustawić inne pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest:

–        dostosowywanie prezentowanych treści informacyjnych,

–        przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika,

–        zachowanie informacji o logowaniu i uwierzytelnianiu,

–        zbieranie statystyki odwiedzin witryny.

1.2. Jak kontrolować pliki cookie

–        Większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zwykle można je odrzucić, modyfikując ustawienia danej przeglądarki.

–        Jeśli zgodzisz się na przyjmowanie plików cookie, zawsze możesz je później usunąć.

Należy wziąć pod uwagę, że jeśli Użytkownik wybierze usunięcie plików cookie, wszystkie ustawienia i preferencje kontrolowane przez te pliki cookie zostaną usunięte i mogą wymagać ponownego utworzenia.

2. Ochrona prywatności

Momencik.com szanuje prawo do prywatności swoich użytkowników, dlatego wszelkie uzyskane informacje są przechowywane z największą starannością i nie są udostępniane innym podmiotom.
Informacje uzyskane poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny zawiera pole oświadczenia, w którym osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie przez momencik.com jej danych osobowych. Wyrażenie takiej zgody jest wymagane przez przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Celem zbierania i przechowania informacji zawartych w logach systemowych oraz w formularzu rejestracyjnym jest lepsze dostosowanie sklepu momencik.com do potrzeb użytkowników, a także do generowania raportów statystycznych.
Przetwarzając dane osobowe, momencik.com dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić dane osobowe wszystkich użytkowników. W tym celu stosuje odpowiednie procedury i środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
Dodatkowo o bezpieczeństwo danych użytkowników dbają na bieżąco administratorzy momencik.com.

momencik.com nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych użytkownika. Jedynie zestawienia statystyczne sporządzane na podstawie uzyskanych informacji, mogą być przekazywane osobom trzecim. Nie będą one jednak zawierały żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkowników.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności mogą być przetwarzane przez podmiot trzeci, jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

Procedury te oraz rodzaj gromadzonych danych zostały zarejestrowane w biurze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia usług opisanych w niniejszym oświadczeniu jest firma „EMPRESA Paweł Kawiecki”, NIP: 584-242-91-66. Dane osobowe podane przez użytkowników sklepu momencik.com będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usług oraz realizacji zobowiązań zawartych pomiędzy momencik.com a użytkownikiem.